Daisy de Peinder

Maatschappelijke ondersteuning

Daisy de Peinder

Maatschappelijke ondersteuning

Wat als ik een klacht heb over Daisy de Peinder coaching & begeleiding

Een goede en snelle aanpak van klachten is belangrijk voor jou en voor je zorgaanbieder. Een klacht kun je indienen als je samen alles hebt geprobeerd om het probleem op te lossen, maar dat het niet gelukt is.

Je kunt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris:
Kan jou advies geven en helpt bij het indienen van de klacht
Onderzoekt of er nog een oplossing kan komen (dit kan bemiddeling zijn).
Als dit niet lukt dan kun je je probleem nog voorleggen aan een onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak.

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders, of ze nu groot of klein zijn. Daisy de Peinder coaching & begeleiding is daarom aangesloten bij Quasir om ervoor te zorgen dat je ergens terecht kunt, als je een klacht hebt.

Je kunt je klacht indienen via post mail of telefoon:
post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA  Meppel.
e-mail:  ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris Klachtencommissie
telefoon: 0648445538

Hoe ziet zo’n procedure eruit?

Je hebt een klacht en komen er samen niet uit.

Meld jezelf bij de klachtenfunctionaris van Quasir. Zie contactgegevens hierboven. Ze helpen je bij je klacht en bekijken samen met jou of er nog een oplossing is.

De hulp van de klachtenfunctionaris is gratis. Je klacht wordt zorgvuldig onderzocht en je wordt goed op de hoogte gehouden van hoe het verder gaat.

De klachtenfunctionaris luistert naar jou verhaal en daarna ook verhaal halen bij Daisy de Peinder coaching & begeleiding. Je informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Ze maken geen verslag van het verhaal maar wel van het proces en de afspraken die gemaakt worden. Als er een oplossing is wordt deze vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

Als er geen oplossing komt verwijzen ze je terug naar Daisy de Peinder coaching & begeleiding. Je kunt dan gebruik maken van de geschillencommissie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten.

Je dient dan schriftelijk je klacht in bij Daisy de Peinder coaching & begeleiding. Je krijgt dan een reactie van de schillencommissie over de beslissing, de maatregel en het termijn waarin het geregeld moet zijn. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen.

×