Daisy de Peinder

Maatschappelijke ondersteuning

Daisy de Peinder

Maatschappelijke ondersteuning

Privacyverklaring

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle diensten van Daisy de Peinder coaching & begeleiding, gevestigd te Geertruidenberg, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01 november 2019

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daisy de Peinder coaching & begeleiding verwerkt je persoonsgegevens omdat je begeleiding krijgt of omdat je deze zelf hebt gegeven. Gegevens die noodzakelijk zijn en die in ieder geval worden verwerkt, zijn:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • BSN nummer
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres

 

Daisy de Peinder coaching & begeleiding verwerkt GEEN bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over je gezondheid of over een strafrechtelijk verleden of bijvoorbeeld etnische gegevens.

Waarom heb ik gegevens nodig

Als je een overeenkomst hebt met Daisy de Peinder coaching & begeleiding dan wil ik je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Ik gebruik je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig.
 • Om een begeleidingsplan op te kunnen stellen met begeleidingsdoelen zoals afgesproken met WMO Breda of je PGB beheerder.
 • Als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals voor declaraties of belastingaangifte.
 • Om, met jou toestemming, en indien nodig, contact te kunnen leggen met instanties, zoals UWV, Gemeente, belastingdienst enz om jouw zaken te kunnen behartigen zoals afgesproken in de begeleidingsdoelen.

Ik kan je gegevens alleen maar gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Als er een andere noodzaak is ontstaan, wordt er altijd toestemming gevraagd aan jou. Hiervoor moet je dan een handtekening zetten.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens ben ik gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houd de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Daisy de Peinder coaching & begeleiding zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Ik zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Daisy de Peinder coaching & begeleiding geeft of verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jou gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde manier van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je aangeven en dan regelen we dat samen.

Beveiliging en hoe bewaren we jouw gegevens

Daisy de Peinder coaching & begeleiding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Je gegevens:

 • Worden verwerkt in het cliënten dossier “Cliendo”
 • Mailtjes worden gearchiveerd. Andere mailboxen worden wekelijks leeg gemaakt. Mailtjes worden verstuurd met een beveiliging via NordVPN of via 4g.
 • Er zijn geen gegevens op papier buiten het mapje met gegevens die bij jou bekend zijn. Je mag altijd je toestemming intrekken over eerder verstrekte gegevens.
 • Er is geen papieren dossier. Ondertekende formulieren worden indien nodig gescand en bewaard op een beveiligde stick. De originele formulieren komen terug in je eigen administratie zodat je ze zelf kunt bewaren.

Iedereen die bij Daisy de Peinder coaching & begeleiding toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het mij dan meteen weten.

×